MANDARIN CLASS

PRE-STARTER

Pre-Starter merupakan kelas bagi pemula. Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak mempunyai dasar bahasa mandarin sama sekali. Di pre-starter ini akan mempelajari pelafalan dan intonasi dalam mengucapkan bahasa mandarin seperti Bopomofo, pinyin ,serta penggunaan kata-kata dalam bahasa mandarin untuk kehidupan sehari-hari. Seperti sapaan ni hao(你好), dan semacamnya.

Dan pada tingkatan pre-starter, akan lebih difokuskan ke pelafalan dan kosakata sehingga menunjang pembelajaran bahasa mandarin untuk komunikasi sehari-hari.


STARTER

Starter merupakan kelas yang diperuntukkan bagi mereka yang sudah mempunyai dasar bahasa Mandarin, yang sudah pernah belajar bahasa mandarin dan ingin meningkatkan kemampuan berbahasa mandarin.

Di Starter, pelajar lebih difokuskan ke ting (听) dan penggunaan kalimat yaitu shuo (说) dalam bahasa mandarin untuk kehidupan sehari-hari sehingga menunjang pembelajaran bahasa mandarin untuk komunikasi yang lebih tinggi .


INTERMEDIATE

Intermediate merupakan kelas yang diperuntukkan bagi mereka yang sudah mempunyai dasar bahasa mandarin, serta sudah lancar dalam berkomunikasi.

Di tingkatan ini lebih difokuskan untuk mempelajari dasar-dasar penulisan hanzi & pembuatan serta penyusunan kalimat (Grammar) dalam bahasa mandarin.


UPPER INTERMEDIATE

Upper Intermediate merupakan kelas yang diperuntukkan bagi mereka yang sudah mempunyai dasar bahasa mandarin, serta sudah lancar dalam berkomunikasi dan mengerti cara penulisan hanzi.

Di tingkatan ini lebih difokuskan untuk mempelajari cara membuat suatu karya tulis seperti cerita.


ADVANCED

Advanced merupakan kelas untuk mereka yang mempunyai landasan bahasa mandarin yang kuat, yang ingin memperdalam dan memperluas bahasa mandarin. Sehingga dalam kelas ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan menulis serta penggunaan kata – kata dalam bahasa mandarin yang lebih bermakna, misalnya dengan penggunaan peribahasa China cheng yu (成语) dan bahasa formal mandarin.

Copyright © BNMC 建国大学中华俱乐部
Designed and Developed by
BNMC 建国大学中华俱乐部