Hasil Interview Rekruvis BNMC tahun 2016

Jumat,25 November 2016 jam 13:00 WAJIB Datang Rapat Pertama BNMC
Tempat: TBA
Berikut ini merupakan nama-nama calon aktivis yang telah lolos tahap seleksi "Rekruvis BNMC 2016"Copyright © BNMC 建国大学中华俱乐部
Designed and Developed by
BNMC 建国大学中华俱乐部